Årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Trondheim Pride

25. november kl. 12 på Stammen Café og Bar

Sak 1: Velkommen og valg av ordstyrer, referent, og tellekorps (12:00-12:15)

Sak 2: Oppløse Trondheim Pride som forening (12:15-12:30)

Bakgrunn for saken: Trondheim Pride har tidligere vært en medlemsorganisasjon, men for at organisasjoner skal vokse, ønskes det at Trondheim Pride som forening legges ned, og i stedet opprettes som et aksjeselskap. Trondheim Pride har brukt to styringsdokumenter, et stiftelsesdokument fra 2015 (vedlegg 1), og et mandat fra FRI Trøndelag, sist oppdatert i 2021 (vedlegg 2). Disse motstrider hverandre. En nedleggelse av Trondheim Pride som forening vil gjøre begge dokumentene ugyldige, til fordel for et aksjeselskaps vedtekter.
Forslag til vedtak: Trondheim Pride som forening oppløses.

Sak 3: Etablere Trondheim Pride som AS (12:30-13:00)

Bakgrunn for saken: Det er et ønske om å etablere Trondheim Pride som et AS, for å gjøre organisasjonen mer robust, og ha mer og bedre kommunikasjon med FRI Trøndelag. FRI Trøndelag kjøper aksjene.

Forslag til vedtak: Trondheim Pride etableres som et aksjeselskap.

Sak 4: Valg av arbeidsgruppe (13:00-14:30)

Bakgrunn for saken: Valg av arbeidsgruppe gjøres denne høsten, slik at man kan starte tidligere med arbeidet til neste års Pride. Alle som deltar på årsmøtet kan stille til verv. Se vedlegg 3 for informasjon om de ulike vervene.

Følgende verv skal velges:
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Partneransvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Frivilligansvarlig
Paradeansvarlig
Programansvarlig

Sak 5: Eventuelt (14:30-14:45)