Seksuelle overgrep og Skeive, NOK

Seksuelle overgrep og Skeive, NOK

426 426 people viewed this event.

Norsk:
NOK Trondheim Senter mot seksuelle overgrep er et lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Under Pride festivalen vil vi snakke om hvorfor seksuelle overgrep rammer og påvirker LGBTQIA+ personer, og hvordan vi fra Nok. Trondheim kan sikre at tilbudet vårt er inkluderende. Vi inviterer derfor til et foredrag og workshop, hvor vi skal både fortelle litt om Nok. Trondheim, hvem vi er og hva vi gjør, men også ha en dialog med alle som kommer, utveksle erfaringer og ideer, og forhåpentligvis lærer av hverandre!

English:
NOK Trondheim, Center against sexual abuse is a low-threshold help service for victims of sexual abuse and their relatives. During the Pride festival, we will talk about how sexual abuse influences and affects LGBTQIA+ people, and how we from NOK Trondheim can ensure that our services are inclusive. We therefore invite you to a lecture and workshop, where we will both tell a little about Nok. Trondheim, who we are and what we do, but also have a dialogue with everyone who comes, exchange experiences and ideas, and hopefully learn from each other!

Language: Norwegian

To register for this event please visit the following URL: https://www.facebook.com/events/5529030570491989 →

 

Date And Time

08.09.2022 Kl: 16:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends


Posted

in

by

Tags: