Skeive historier fra 50 år med skeiv kamp og frigjøring

Skeive historier fra 50 år med skeiv kamp og frigjøring

53 53 people viewed this event.

Norsk:
50 år har gått siden avkriminaliseringen i 1972 vi markerer dette med å invitere skeive aktivister og tidsvitner fra de siste fem tiårene. Blant annet bidrar Åsmund Robert Vik, Kjell Erik Ullmann Øie, med flere. Publikum inviteres til å bidra med egne erfaringer og historier både fra kampen for rettigheter og fra det skeive dagliglivet i Trondheim.

English:
50 years have passed since decriminalization of homosexuality in 1972, we mark this by inviting queer activists and time witnesses from the past five decades. Among others, Åsmund Robert Vik, Kjell Erik Ullmann Øie, and others contribute. The public is invited to contribute their own experiences and stories both from the fight for rights and from queer daily life in Trondheim.

Language: Mainly Norwegian

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

07.09.2022 Kl: 20:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends