Trans og kjønnskreative barn: Informasjon om hjelpemidler

Trans og kjønnskreative barn: Informasjon om hjelpemidler

87 87 people viewed this event.

Norsk:
Transhjelpa persenterer informasjon om ulike hjelpemiddel for kjønnskreative og trans barn. Opplegget retter seg primært inn mot foreldre og ungdommer. Hvordan bruke ulike hjelpemiddel på en trygg måte.

English:
Transhjelpa presents information about different tools for gender creative and trans children. The event is aimed mainly at parents and youth. How to use different tools in a safe manner.

Language: Norwegian and English depending on need

To register for this event please visit the following URL: https://www.facebook.com/events/301471308700586/ →

 

Date And Time

06.09.2022 Kl: 17:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends