Usynlige stemmer: Jeg har en hemmelighet

Usynlige stemmer: Jeg har en hemmelighet

319 319 people viewed this event.
Med: Amani AboShabana, Emmanuel Shokrian, Wesam Almadani (samtaleleder)
Usynlige stemmer inviterer til et inspirerende arrangement: “Jeg har en hemmelighet”.
Kan ditt liv og identitet være en hemmelighet slik at du gjemmer det for familie og venner, hvordan kan du skjule deg selv og leve et dobbeltliv? Hva er konsekvensene til en åpen skeiv? Hva er egentlig å “komme ut av skapet”?
Tre fribyforfattere snakker åpent om sider ved å være skeive med innvandrerbakgrunn. Mange føler skam og sterk skyldfølelse over å være homofil. De som kommer fra land hvor homofili fortsatt er kriminalisert, enten av myndighetene/staten, eller at religion og tradisjon gjør at befolkningen håndterer LHBT-personer som kriminelle, mindreverdige og skammelige mennesker som ikke fortjener noen form for likestilling.
Avkriminalisering av homofili i Norge betyr ikke at alle skeive som bor i norge føler seg fri, men hvorfor!
Vil du høre mer om våre meninger? Hjertelig velkommen!
Arrangementet består av to deler.
I første del skal vi ha en workshop der stiller vi noen spørsmål til publikum og høre litt hva publikum tenker om spørsmålene. Deretter ser vi to episoder dokumentarfilm om å «vokse opp med annen følelse og å akseptere seg selv», og «komme ut av skapet», og diskuterer litt ulike sider ved problemstillingen.
Usynlige Stemmer er et prosjekt som spesielt ønsker å synliggjøre fribyforfattere/-kunstnere i norsk offentlighet gjennom å fokusere på kampen de har hatt og fortsatt kjemper. Prosjektet vil særlig være en støtte for alle de som ikke tør å være åpne av frykt for å oppleve truende og kontrollerende atferd i sine miljøer.
.
Amani AboShabana, poet og aktivist fra Egypt. Deltar med poesi og tekster oversatt til norsk, og vil formidle erfaringer som lesbisk forfatter i Egypt og vanskeligheter for lhbtq+ personer med innvandrerbakgrunn om selvaksept og identitet.
.
Emmanuel Shokrian, iransk psykolog og sosiolog. Han forsker spesielt på den historiske sosiologien og seksualitetens historie i MENAT (Midtøsten, Nord-Afrika og Tyrkia). Et av hans siste arbeider er «The Historical Study of the Iranian Queer Non-Movement».
.
Wesam Almadani, forfatter og aktivist fra Gaza. Har kunnskap om å være lesbisk i Midtøsten, juridisk og i sosiale situasjoner for skeive personer i Midtøsten, religion, utfordring for skeive med innvandringsbakgrunn i Norge, og det norske helsesystemets utfordringer for transpersoner med innvandringsbakgrunn. Wesams litterære verk er oversatt til engelsk, norsk, svensk, hebraisk og italiensk.
.
Samtalen er en del av prosjektet Usynlige stemmer, som er støttet av Kulturrådet i forbindelse med Skeivt kulturår 2022.
Arrangementet er gratis.
Sted: Hovedbiblioteket, Magistratsalen

To register for this event please visit the following URL: https://fb.me/e/1Va4qinkP →

 

Date And Time

09.09.2022 Kl: 15:00
 

Location

Trondheim folkebibliotek
 

Event Category

Share With Friends