Usynlige stemmer: Tilbake i skapet

Usynlige stemmer: Tilbake i skapet

317 317 people viewed this event.
Med: Amani AboShabana, Wesam Almadani, Benyamin Farnam (samtale leder)
Hvordan man kan bevise sin seksuelle orientering? Hvordan er det å være skeiv i voksenopplæringen i Norge? Hvordan er prosessen for å få asyl for skeive flyktninger i Norge? Hva gjør integreringspolitikken med skeive innvandrere i Norge? Er det mulig å gå tilbake i skapet etter man har opplevd frihet?
Tre av Norges fribyforfattere samtaler om hvordan asylprosessen og integreringssystemet kan oppleves for skeive med flyktningbakgrunn. De snakker også om utfordringer som omgir dem – som rasisme, homofobi, islamofobi og dårlig sosial kontroll av miljøet rundt dem.
Vil du høre mer om våre meninger? Hjertelig velkommen!
Arrangementet består av to deler.
I første del skal vi ha en workshop der vi stiller noen spørsmål til publikum og hører hva publikum tenker om spørsmålene. Deretter ser vi to episoder dokumentarfilm om «flyktningsituasjonen» og «integrering, eller komme ut av skapet igjen» og diskuterer ulike sider ved problemstillingen.
Usynlige Stemmer er et prosjekt som ønsker spesielt å synliggjøre fribyforfattere/-kunstnere i norsk offentlighet gjennom å fokusere på kampen de har hatt og fortsatt kjemper. Prosjektet vil særlig være en støtte for alle dem som ikke tør å være åpne av frykt for å oppleve truende og kontrollerende adferd i sine miljøer.
.
Amani AboShabana, poet og aktivist fra Egypt. Deltar med poesi og tekster oversatt til norsk, og vil formidle erfaringer som lesbisk forfatter i Egypt og vanskeligheter for lhbtq+ personer med innvandrerbakgrunn om selvaksept og identitet.
.
Benyamin Farnam (samtaleleder), Fribyforfatter og filmskaper født og oppvokst i Iran. Han er utdannet innen film og jobber med temaet asyl. Han har utgitt flere poesibøker og artikler innen seksualitet.
.
Wesam Almadani, forfatter og aktivist fra Gaza. Har kunnskap om å være lesbisk i Midtøsten, juridisk og i sosiale situasjoner for skeive personer i Midtøsten, religion, utfordring for skeive med innvandringsbakgrunn i Norge, og det norske helsesystemets utfordringer for transpersoner med innvandringsbakgrunn. Wesams litterære verk er oversatt til engelsk, norsk, svensk, hebraisk og italiensk.
.
Samtalen er en del av prosjektet Usynlige stemmer, som er støttet av Kulturrådet i forbindelse med Skeivt kulturår 2022.
Arrangementet er gratis.
Sted: Hovedbiblioteket, Magistratsalen

To register for this event please visit the following URL: https://fb.me/e/3WOmgkfue →

 

Date And Time

10.09.2022 Kl: 17:00
 

Location

Trondheim Folkebibliotek
 

Event Category

Share With Friends