Alternativ Parade

BILLETTER ER NÅ TILGJENGELIG!

DEN ALTERNATIVE PARADEN HOLDES 11.SEPTEMBER KL: 13.00

Oppmøte: Parkeringsplassen Katedralskolen. 
Oppmøte tid: 12.00 – 12.45

Paraden for Trondheim pride vil i år bestå av 800 deltagere. Vi i Trondheim Pride har nøye valgt ut 400 representanter fra lag og foreninger, og skal slippe 400 billetter som er tiltenkt Trondheims befolkning. Selv om antallet kan synes lavt er det likevel en viktig symbolsk handling å delta og vi håper dere blir med i år også.
Paraden er en markering av mangfold og kjærlighet, og vi oppfordrer alle som nå inviteres til å delta – enten man er skeiv selv, har en venn eller et familiemedlem som er skeiv eller rett og slett ønsker å vise støtte til kolleger eller ansatte. Paraden er og har vært en av de mest sentrale delene av Pride, vi håper med dette at den igjen kan bli det i år.

Årets slagord er: Vi går for 1000.
Dette er for å vise at selv om ikke alle kan delta fysisk i år grunnet pandemien, skal inviterte og de med billett kunne gå for å markere viktigheten av Pride.

For å delta i årets parade, må du kjøpe en billett (gratis), som veksles inn i et deltakerarmbånd. Paraden er delt opp i fire soner, 2 for lag og foreninger og 2 for Trondheims befolkning. Det blir lagt ut billetter til 2 forskjellige soner. 200 billetter for Parade rød sone, og 200 billetter for parade blå sone.

Billettene for rød sone legges ut på via Hoopla 29. august kl 11.00. Billettene for blå sone legges ut via Hoopla 01. september kl 11.00

Paraden avsluttes i Munkegata nord for Torget. Det vil ikke bli show eller appeller etter paraden. På Torget vil det hele lørdagen fra kl.10.30 være stands og boder, det kommer også til å være mulighet til å kjøpe mat fra foodtrucks og Bondens marked.

Er du et lag eller forening som ikke har fått invitasjon, så beklager vi dette.
Vi har valgt å prioritere lag og foreninger som har samarbeidet eller engasjert seg med oss i Trondheim Pride. Det er dessverre ikke plass til flere lag og foreninger og invitasjonene er allerede sendt ut.Vi er triste for at mange fine lag og foreninger som stiller opp år etter år ikke har fått plass i den alternative paraden. Vi håper vi sees til paraden 2022.

*Vi oppfordrer alle til å følge råd og anvisninger fra myndighetene  om smittevern.

VIKTIG INFO

  • Alle må veksle billettene sine inn i deltakerarmbånd, dette gjøres i Trondheim Pride sin bod på torget, ved torgscenen.
  • Du må hente ut deltakerarmbåndet for paraden innen Torsdag 09. September kl 18.00
  • Har du ikke mulighet for å hente ut deltakerarmbåndet innen fristen ber vi deg ikke kjøpe billett.
  • Deltakerarmbåndet settes direkte på armen når du løser inn billetten din, da kan den ikke benyttes av andre. Deltakerarmbåndet har et feste slik at det ikke er mulig å ta det av og på. Det er derfor ikke mulig å hente ut billetter for noen andre.
  • Påmeldte lag og foreninger har egen ordning for uthenting av deltakerarmbånd. Se invitasjon.
  • Du kan kun gå sammen med noen i samme sone; en med deltakerarmbånd i Rød Sone, kan ikke gå sammen med en som har deltakerarmbånd i Blå Sone. Dette gjelder under selve parademarsjen.
  • Det kan maks kjøpes 5 billetter pr person.

Har du spørsmål? Send til Paradeansvarlig i Trondheim Pride!
Siv Stendahl
Epost: Parade@trondheimpride.no
Mob: 99006533

Ønsker du å kjøpe deltakerarbånd til Paraden?
Følg linken nedenfor.