Trondheim_Pride

TRONDHEIM PRIDE PARADE 2019

PARADEPÅMELDING HER!

Trondheim Pride er en årlig festival med fokus på å synliggjøre det skeive miljøet i Trondheim og er en feiring av kjønns- og seksualitetsmangfold. Trondheim Pride-parade er Norges tredje største Pride-parade etter Oslo og Bergen, og alle kan møte opp og bli med på den mangfoldige folkefesten!

Paraden foregår lørdag 14. september med oppmøte og oppstilling i skolegården til Trondheim Katedralskole kl. 11:30 og paradeavmarsj kl. 12:30. Privatpersoner trenger ikke å melde seg på paraden. Dersom du ønsker å melde på en gruppe gjøres dette via påmeldingsskjema. Velkommen!

PARADEREGLEMENT

1. Formål
Trondheim Pride er en av Norges viktigste feiringer av skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold. Det er en årlig festival med fokus på å synliggjøre det skeive miljøet i Trondheim og skal være en trygg arena for de som ønsker å delta. Paraden er en markering av den skeive bevegelsens verdier som samhold, åpenhet og inkludering. Deltakelse i paraden må ikke være i strid med disse verdiene.

2. Oppmøte og deltakelse
Den ansvarlige i hver gruppe melder sin ankomst til paradeansvarlige eller uniformerte frivillige på paradedagen. Mer informasjon om oppstilling og endelig rekkefølge på bidrag blir sendt ut etter at påmeldingsfristen har gått ut. Paraden er et offentlig arrangement og er for alle, i alle aldre. Vi oppfordrer deltakere til å følge Norges lovverk og til enhver tid føye seg etter de retningslinjer som blir gitt fra Trondheim Pride, politi, brannvesen eller Trondheim kommune både før, under og etter paraden. Det er ikke lov å nyte alkohol eller andre rusmidler under paraden. Paraderute vil bli gjort tilgjengelig på trondheimpride.no så snart den er satt.

3. Påmelding
De som ønsker å delta i paraden med eget bidrag må benytte påmeldingsskjema. Påmeldingen må inneholde en nøye beskrivelse av bidraget og kontaktinformasjon til den som er ansvarlig. Eventuelle endringer og/eller tilføyninger som blir gjort etter påmelding må meldes umiddelbart til parade@trondheimpride.no. Grupper som melder seg på etter fristen, møter opp for sent eller unnlater å følge pålegg, kan bli nektet deltakelse i paraden.

4. Bidrag
Det er ikke lov å reklamere for produkter eller tjenester i paraden. Deltakelse fra bedrifter/organisasjoner er ment for å vise deres gruppes støtte til et mangfoldig og inkluderende samfunn. Paraden er i utgangspunktet for alle ikke-kommersielle aktører. Det kan gjøres unntak dersom:

  • Den kommersielle aktøren har sponsoravtale med Trondheim Pride.
  • Formålet med deltakelse er å vise mangfold blant ansatte i bedriften, og ikke at det reklameres for tjenester eller produkter.
  • Kommersielle aktører inkluderer alle som har næringsvirksomhet som formål. Hvem som regnes som kommersielle aktører avgjøres av Trondheim Pride.

Bidrag må heller ikke stride imot Trondheim Prides verdier og må på ingen måte være diskriminerende mot minoritetsgrupper eller andre grupper. Hva som betraktes som diskriminerende avgjøres av Trondheim Pride. Trondheim Pride innehar retten til å bortvise personer og/eller grupper som på noen måte opptrer i strid med verdiene.

Det er ikke lov med motoriserte kjøretøy i paraden.

Ved spørsmål om parade: parade@trondheimpride.no