PARADEREGLEMENT TRONDHEIM

 

PRIDE 15. SEPTEMBER 2018

 

1 Formål

Trondheim Pride er en av Norges viktigste feiringer av skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold. Det er en årlig festival med fokus på å synliggjøre det skeive miljøet i Trondheim og skal være en trygg arena for de som ønsker å delta. Paraden er en markering av den skeive bevegelsens verdier som samhold, åpenhet og inkludering. Deltakelse i paraden må ikke være i strid med disse verdiene.

2 Oppmøte og deltakelse

Oppmøte og oppstilling på Trondheim Katedralskole klokken 11:30. Paradeavmarsj klokken 12:30. Paraden er et offentlig arrangement og er for alle, i alle aldre. Vi oppfordrer deltakere til å følge Norges lovverk og til enhver tid føye seg etter de retningslinjer som blir gitt fra Trondheim Pride, politi, brannvesen eller Trondheim kommune både før, under og etter paraden. Det er ikke lov å nyte alkohol eller andre rusmidler under paraden. Den ansvarlige i hver gruppe melder sin ankomst til paradeansvarlige eller uniformerte frivillige på paradedagen. Mer informasjon om oppstilling og endelig rekkefølge på bidrag blir sendt ut senest torsdag 13. september. Paraderute vil bli gjort tilgjengelig på trondheimpride.no så snart den er satt.

3 Påmelding

De som ønsker å delta i paraden med eget bidrag må benytte påmeldingsskjema innen lørdag 1. september. Påmeldingen må inneholde en nøye beskrivelse av bidraget og kontaktinformasjon til den som er ansvarlig. Eventuelle endringer og/eller tilføyninger som blir gjort etter påmelding må meldes umiddelbart til parade@trondheimpride.no. Grupper som melder seg på etter fristen, møter opp for sent eller unnlater å følge pålegg, kan bli nektet deltakelse i paraden.

4 Bidrag

Det er ikke lov å reklamere for produkter eller tjenester i paraden. Deltakelse fra bedrifter/organisasjoner er ment for å vise deres gruppes støtte til et mangfoldig og inkluderende samfunn. Paraden er i utgangspunktet for alle ikke-kommersielle aktører. Det kan gjøres unntak dersom:

  • Den kommersielle aktøren har sponsoravtale med Trondheim Pride.
  • Formålet med deltakelse er å vise mangfold blant ansatte i bedriften, og ikke at det reklameres for tjenester eller produkter. Kommersielle aktører inkluderer alle som har næringsvirksomhet som formål. Hvem som regnes som kommersielle aktører avgjøres av Trondheim Pride.

Bidrag må heller ikke stride imot Trondheim Prides verdier og må på ingen måte være diskriminerende mot minoritetsgrupper eller andre grupper. Hva som betraktes som diskriminerende avgjøres av Trondheim Pride. Trondheim Pride innehar retten til å bortvise personer og/eller grupper som på noen måte opptrer i strid med verdiene.

Det er ikke lov med motoriserte kjøretøy i paraden.

5 Kontaktinformasjon

Paradeansvarlige: Kitt-Veronica Olsen, Ane Møller Gabrielsen og Ingrid Hammersbøen
E-post: parade@trondheimpride.no

 

v