Pride House-program

Pride House er Trondheim Prides debattforum hvor vi setter skeive problemstillinger på dagsorden. Årets Pride House vil ha tilholdssted i Olavshallen. Alle våre Pride House-arrangementer er rusfrie og gratis. Mer info om deltagere kommer, og endringer kan forekomme.

Fredag 7. september: Offisiell åpning av Pride House
Det vil bli taler, underholdning og snorklipping.
Tid: 18.00

Søndag 9. september: FRI saksøker staten
En infokveld hvor vi får bedre innsikt i hvorfor FRI saksøker staten.
Tid: 17.00

Mandag 10. september: Flyktninger er også skeive
Hvordan kan Trondheim være mer støttende overfor våre LHBTIQ+ asylsøkere og flyktninger?
Tid: 17.00

Mandag 10. september: Forsvinner betegnelsen lesbisk?
Workshop. En erfaringsbasert workshop for kvinner og ikke-binære. Ved Elisabeth Stubberud og Stine Bang Svendsen.
Tid: 19.00. Sted annonseres senere

Tirsdag 11. september: Skeive stereotypier i film
En debatt om skeive stereotypier i skeiv film, og hvordan skeive karakterer blir representert og framstilt på film.
Tid: 17.00

Tirsdag 11. september: Pål Vegard Hagesæther med boken «Skeivt ut: Reiser i homofobiens land»
En boksamtale i samarbeid med Amnesty International og Trondheim Folkebibliotek.
Tid: 17.00. Sted: Folkebiblioteket

Onsdag 12. september: Et skeivt blikk på familie – avlyst
En debatt som utfordrer familiebegrepet, hvilke familiekonstellasjoner som er akseptert i samfunnet, og hvem som har definisjonsmakten over familiebegrepet.
Tid: 17.00

Wednesday 12. september: Adam and Eve, Adam and Steve: Heteronormativity in Judaism
A talk in English about heteronormativity in Judaism by Barbara Krawcowicz.
Time: 17.00

Thursday 13. september: Queering Reproduction
A talk about queer ways of reproducing, whether it’s trans men going pregnant or gay couples adopting children through surrogacy.
Time: 12.00-13.00. Place: Cafe Sito, Dragvoll

Torsdag 13. september: Seksuell helse for alle
En debatt om hvilke undergrupper i samfunnet som ofte blir ekskludert i seksualundervisning og i kulturelle kontekster rundt sex og seksualitet.
Tid: 17.00

Thursday September 13th: Being a LGBTQ+ activist in Ukraine
A conversation with Vitalina Koval from Ukraine and Amnesty international.
Time: 20.00/8 p.m.

Fredag 14. september: PrEP på agendaen
En debatt i samarbeid med HIV Norge om hvorvidt PrEP-tilbudet er tilstrekkelig og fungerer godt nok ved St. Olavs og i Trøndelag.
Tid: 17.00.

v